INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

13 lipca 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.

Sobota 13/07/2024

Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, św. Klelii Barbieri, dziewicy

7:00+ Mariana Jaroszka
7:00+ Franciszkę Kozera
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Aliny z okazji 70 rocznicy urodzin oraz imienin
18:00+ Katarzynę Lewandowską

Niedziela 14/07/2024

bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy, bł. Jakuba de Voragine, biskupa, św. Franciszka Solano, kapłana, św. Henryka II, św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika, św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów

7:30+ Mariusza, Krystynę Marchewów, Krystynę, Adama Wiaderków, Stefanię Smolarską
9:00Dziękczynno-Błagalna z okazji urodzin Emilii Jóźwickiej
10:30+ Zbigniewa Żuchowskiego w 14 rocznicę śmierci, ++ Żuchowskich, Stawowskich, Chmielewskich
12:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Michała Niklewskich z okazji 10 rocznicy ślubu
18:00+ Stanisławę Kaczmarek w 7 rocznicę śmierci, Krzysztofa, Bronisława Kaczmarków

Poniedziałek 15/07/2024

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, św. Pompiliusza Marii Pirotti, kapłana, św. Włodzimierza I Wielkiego

7:00+ Ks. Marka Kucharskiego
7:00+ Franciszkę Kozera
18:00W intencji parafian
18:00+ Henryka Galińskiego

Wtorek 16/07/2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, św. dziewic i męczennic z Orange, św. Marii Magdaleny Postel, dziewicy

7:00+ Józefa Pasierbińskiego, Anielę, Michała Wiktorowskich
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Anny Dąbrowskiej w 18 rocznicę urodzin oraz Piotra Dąbrowskiego w 15 rocznicę urodzin
18:00+ Teresę i Eugeniusza Skirzyńskich

Środa 17/07/2024

bł. dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszki, bł. Pawła Piotra Gojdič, biskupa, św. Aleksego, wyznawcy

7:00+ Andrzeja, Józefę, Stanisława Skalskich, Danutę, Tadeusza, Aleksandrę Jakóbowskich, Jadwigę, Stanislawa Warchoł
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00+ Elżbietę Galas
18:00+ Franciszkę Kozera

Czwartek 18/07/2024

św. Szymona z Lipnicy, kapłana

7:00+ Józefa w rocznicę śmierci, Joannę, Jana, Agnieszkę Wiśniosów oraz zmarłych z rodziny
7:00+ Aleksandę Kulawik od sąsiadów z klatki
18:00O łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Bożej dla Marty
18:00+ Stanisława Makowskiego w 20 rocznicę śmierci, Nadzieję Makowską

Piątek 19/07/2024

bł. Ludwiki z Sabaudii, zakonnicy, św. Makryny Młodszej, św. Symmacha, papieża

7:00+ Józefa Kołodzińskiego od pracowników sądu Wydziału Rodzinnego
7:00+ Mariana Jaroszka
18:00+ Wojciecha, Honoratę, Elizę Wolszczaków
18:00+ Wacława Grudę, Kazimierę Smagowską

Sobota 20/07/2024

Wspomnienie bł. Czesława, kapłana, św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicy i męczennicy, św. Torlaka Thorhallsson, biskupa

7:00+ Krystynę Białas w 4 rocznicę śmierci
7:00+ Ks. Czesława Murawskiego, Jana, Natalię Murawskich i zmarłych z rodziny
18:00+ Czesława Olejarczyka
18:00+ ks. Czesława Jeromina, Franciszka Jeromina

Niedziela 21/07/2024

św. Apolinarego, biskupa i męczennika, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła

7:30+ Henryka Jaroszka w 6. rocznicę śmierci
9:00+ Adama, Juliannę, Andrzeja Zawiszów, Mariannę, Tadeusza Walczaków, Jana Chrapka
10:30W intencji Parafian
12:00+ Halinę Rusznicę w 8 rocznicę śmierci
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Ewy Bystrowskiej z okazji 80 rocznicy urodzin oraz Małgorzaty Kuszaj z okazji 50 rocznicy urodzin

Poniedziałek 22/07/2024

Wspomnienie św. Marii Magdaleny

7:00+ Aleksandrę Kulawik
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00+ za Rodziców Danutę i Bolesława Muszyńskich, + siostrę Barbarę
18:00+ Franciszkę Kozera

Wtorek 23/07/2024

bł. Wasyla Hopko, biskupa, święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy, św. Jana Kasjana

7:00+ Józefa Kołodzińskiego od pracowników sądu Wydziału Rodzinnego
7:00+ Aleksandrę Kulawik
18:00+ Stanisława, Marka, Janinę Słabiaków, Andrzeja, Julitę, Krystynę Słabiaków
18:00+ Marcina Chmielińskiego w 7 rocznicę śmierci, ++ Chmielińskich, Zofię, Józefa Warchołów, Jadwigę i Leszka Prządków

Środa 24/07/2024

bł. dziewic i męczennic Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles, bł. Marii Mercedes Prat, dziewicy i męczennicy, Wspomnienie św. Kingi, dziewicy, św. Krystyny z Bolseny, dziewicy i męczennicy

7:00+ Halinę Sobolewską w 6 rocznicę śmierci
7:00+ Jerzego Jaworskiego
18:00+ Bronisławę, Kazimierza, Mariana Dobroniów
18:00+ Krystynę, Edwarda, Wojciecha Rosińskich, Annę, Jarosława Bednarskich

Czwartek 25/07/2024

święto św. Jakuba Starszego, Apostoła, św. Krzysztofa, męczennika

7:00+ Danutę Łagowską w 3 rocznicę śmierci
7:00+ Mariannę Grabka
18:00W intencji poszanowania życia i świętości rodzin
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg. (pierwsza)

Piątek 26/07/2024

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

7:00+ Annę, Ryszarda Wąsaczów
7:00W inencji Anny o łaskę wiary i Boże Błogosławieństwo
18:00+ Bronisławę, Stanisława Szymańskich
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Sobota 27/07/2024

bł. Marii Magdaleny Martinengo, dziewicy, bł. Tytusa Brandsma, kapłana i męczennika, św. Celestyna I, papieża, św. Innocentego I, papieża

7:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00W intencjach Apostolatu Maryjnego i wszystkich jego członków
18:00+ Natalię Głogowską

Niedziela 28/07/2024

bł. Jana Soreth, kapłana, bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy, św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana, św. Wiktora I, papieża

7:30+ Jerzego Jaworskiego
9:00+ Józefę, Antoniego Brodowskich, ++ Brodowskich
10:30W intencji Parafian
12:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Anieli Skrzek w 8 rocznicę urodzin
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Poniedziałek 29/07/2024

Wspomnienie św. Marty, św. Olafa II

7:00W intencji dziękczynnej za 60 lat życia i przejścia na emeryturę Jadwigi Rus
7:00+ Aleksandrę Kulawik
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Martyny i Michała w 15 rocznicę ślubu oraz 2 urodzin Marysi
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Wtorek 30/07/2024

bł. męczenników z zakonu bonifratrów: Brauliusza Marii Corres, Fryderyka Rubio - kapłanów i Towarzyszy, św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

7:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Elżbiety, Piotra i Kosmy
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Środa 31/07/2024

bł. Zdzisławy Schelingowej, zakonnicy, Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana

7:00+ Ewę Doroszyńską, Wacława Czekańskiego
7:00+ Aleksandrę Kulawik
18:00+ Jerzego, Radosława Ostrowskich, Czesławę, Józefa Wojtysiaków, ++ Wojtysiaków, Paluchów, Jana, Helenę Telców
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Czwartek 01/08/2024

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła, św. Etelwolda, biskupa

7:00W i ntencji wnuczki i jej męża o dar potomstwa i Boże Błogosławienstwa
7:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.
18:00O powołania do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej i o powołania kapłańskie i zakonne
18:00+ Otolię, Franciszka Stefańskich

Piątek 02/08/2024

bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana, bł. Joanny z Azy, matki św. Dominika, bł. Piotra Faber (Favre), kapłana, Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów, św. Euzebiusza z Vorceli, biskupa, św. Piotra Juliana Eymard, kapłana

7:00O Jedność w rodzinię Rusów i o łaskę wiary
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00+ Ewę Kiełbasę w 3 rocznicę śmierci
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Sobota 03/08/2024

bł. Augustyna Kazotić, biskupa, św. Lidii

7:00+ Aleksandrę Kulawik
7:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.
18:00Kół Żywego Różańca
18:00+ Janusza, Cezarego Dębowskich

Niedziela 04/08/2024

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, kapłana, św. Rajnera, biskupa

7:30W intencji mieszkańców Radomia
9:00Dziękczynno-Błagalna z okazji urodzin Anny i Marka Zdziech
10:30W intencji Parafian
10:30+ Ryszarda Holewińskiego greg.
12:00+ Kazimierza, Władysławę, Franciszka Dobraczyńskich, Juliannę, Józefa Batorów, Edwarda Bińkowskiego, Marka Rdzenia
18:00+ Roberta, Edwarda Ponetów, Juliana, Józefa, Józefę Gielniowskich

Poniedziałek 05/08/2024

Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, św. Oswalda, króla i męczennika

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00+ Stanisława i Elżbietę
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Wtorek 06/08/2024

bł. Oktawiana, biskupa, święto Przemienienia Pańskiego, św. Hormizdasa, papieża

7:30+ Mariannę Mordka w rocznicę śmierci
9:00Dziękczynnej za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski, zgodę w rodzinie
17:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Adrianny i Karola Dąbrowskich w 19 rocznicę ślubu
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Środa 07/08/2024

bł. Agatanioła i Kasjana, kapłanów i męczenników, bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Alberta z Trapani, kapłana, św. Kajetana, kapłana

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Mieczysława i Elżbiety Strzeleckich z okazji 59 rocznicy ślubu
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Czwartek 08/08/2024

Wspomnienie św. Dominika Guzman, kapłana

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00+ Katarzynę Olesiak
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Piątek 09/08/2024

św. Ireny, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Barbarę Matysiak
17:00ŚLUB: Elżbieta Kobylarczyk i Tomasz Matejek
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Sobota 10/08/2024

bł. Amadeusza Portugalskiego, zakonnika, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Józefa Kołodzińskiego
18:00+ Marię, Antoniego Stępniów
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Niedziela 11/08/2024

Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej, Wspomnienie św. Klary, dziewicy, św. Zuzanny, dziewicy i męczennicy

7:30+ Ryszarda Holewińskiego greg.
9:00W intencji Parafian
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Emila Szczepanowskich w 6. rocznicę ślubu
12:00W intencji Mai w 4 rocznicę urodzin i o Błogosławieństwo dla rodziny Stefańskich
18:00+ Roberta Tkaczyka w rocznicę śmierci

Poniedziałek 12/08/2024

bł. Innocentego XI, papieża, bł. Izydora Bakanji, męczennika, bł. Karola Leisnera, kapłana i męczennika, św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Barbarę Matysiak
18:00+ Krystynę, Mieczysława, Michała Skrzypczyńskich
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Wtorek 13/08/2024

bł. Mare az Aviano, kapłana, bł. męczenników Filipa Munarriz kapłana i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, św. Maksyma Wyznawcy, św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana

7:00+ Henryka Woźniczkę w 49 rocznicę śmierci, Teodozję Woźniczkę w 38 rocznicę śmierci, Zbigniewa Woźniczkę w 3 rocznicę śmierci
7:00Za dusze w czyśćcu cierpiące i w intencji Panu Bogu wiadomej
18:00+ Lucynę, Władysława Włodarczyków, zmarłych z rodziny Włdarczyków i Staniszewskich
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Środa 14/08/2024

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika, św. Meinarda, biskupa

7:00O pokój w Polsce
7:00+ Barbarę Matysiak
18:00+ Kazimierza Bruździaka w 20 rocznicę śmierci
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Czwartek 15/08/2024

Matki Bożej Zwycięskiej, Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Pacławskiej, Najświętszej Maryi Panny z Rokitna, św. Tarsycjusza, męczennika, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7:30+ Andrzeja Matygę
9:00W intencji parafian
9:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Marii Piszczek z okazji imienin
12:00Dziękczynno-Błagalna z okazji: 60 rocznicy ślubu Stefanii i Stanisława Faliszewskich
18:00+ Antoninę w 9 rocznicę śmierci, Eugeniusza w 10 rocznicę śmierci, Tadeusza w 35 rocznicę śmierci z rodziny Szczepańskich

Piątek 16/08/2024

bł. Marii Sagrario od św. Alojzego Gonzagi, dziewicy i męczennicy, św. Rocha, św. Stefana Węgierskiego

7:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Marii i Emila Klimek w 10 rocznicę slubu
7:00+ Barbarę Matysiak
18:00+ Mariannę Strzelecką
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Sobota 17/08/2024

bł. Augustyna Anioła Mazzinghi, kapłana, św. Alipiusza i Posydiusza, biskupów, Wspomnienie św. Jacka, kapłana, św. Joanny Delanoue, zakonnicy, św. Klary z Montefalco, dziewicy

7:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Jacka Trojanowskiego z okazji imienin
7:00+ Jadwigę, Stanisława, Stefana Trojanowskich
16:00ŚLUB: Stella Malmon i Karol Kasperski
18:00+ Reginę, Henryka Kacprzaków, Barbarę Woźniak
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Niedziela 18/08/2024

bł. kapłanów i męczenników z Rochefort, bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy, św. Alberta Hurtado, kapłana, św. Heleny

7:30+ Ryszarda Holewińskiego greg.
9:00+ Jana Bukalskiego w 29 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Teresy Pękala w 65 rocznicę urodzin
12:00+ Ryszara Kroczewskiego w 4 rocznicę śmierci, ++ Kroczewskiego
18:00+ Mariana, Krystynę Grys, Mariannę, Kazimierza Tkaczyk, zmarłych babcie i dziadków

Poniedziałek 19/08/2024

św. Bernarda Tolomei, opata, św. Gweryka, opata, św. Jana Eudesa, kapłana, św. Ludwika, biskupa

7:00O łaskę nawrócenia dla Jakuba
7:00W inrtencji parafian
18:00+ Mariannę, Piotra Nowaków, Zofię, Józefa Pankowskich
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Wtorek 20/08/2024

bł. Władysława Mączkowskiego, kapłana i męczennika, Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Leokadię Ablewską w 33 rocznicę śmierci, Tadeusza, Bronisławę, Wandę, Andrzeja, Józefa, Zofię, Annę, Tadeusza, Agnieszkę, Pawła Ablewskich
18:00+ Jana Gosiewskiego w 3 rocznicę śmierci
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Środa 21/08/2024

bł. Brunona Zembola, zakonnika i męczennika, Wspomnienie św. Piusa X, papieża

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Krystyny
18:00+ Marka Sawickiego w 4 rocznicę śmierci, Aleksandra, Tadeusza, Zbigniewa Sawickich
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Czwartek 22/08/2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, św. męczenników Agatonika i Towarzyszy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Barbarę Matysiak
18:00+ Stanisława Jończyka w 5 rocznicę śmierci
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg.

Piątek 23/08/2024

bł. Bernarda z Offidy, zakonnika, bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, św. Róży z Limy, dziewicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Krystynę Kozera w 1 rocznicę śmierci
18:00+ Ryszarda Holewińskiego greg. (ostatnia)

Sobota 24/08/2024

święto św. Bartłomieja Apostoła, św. Emili de Vialar, dziewicy i zakonnicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Barbarę Matysiak
13:00ŚLUB: Adrianna Anna Kaleta i Konrad Machnio
18:00+ Krystynę Wosztyl
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Zofii i Marka Skorupskich z okazji 50 rocznicy ślubu

Niedziela 25/08/2024

bł. Marii (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki), dziewicy, św. Józefa Kalasantego, kapłana, św. Ludwika IX

7:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Anety i Tomasza Prasków z okazji 25 rocznicy ślubu
9:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Norberta Kaczmarka
10:30W intencji Parafian
12:00+ Stefana Walasika, Jerzego Sampolińskiego oraz zmarłych z rodziny
18:00W intencji poszanowania życia i świętości rodzin

Poniedziałek 26/08/2024

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Joanny Elżbiety Bichier des Ages, dziewicy, św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibars, dziewicy

7:00+ Barbarę Matysiak od Błażeja Banasiewicza
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
14:00ŚLUB: Anna i Łukasz Sielscy
18:00+ Stanisława Kacprzaka w 18 rocznicę śmierci, Juliannę, Józefa
18:00+ Mariannę, Ludwika, Floriana, Małgorzatę i zmarłych z rodziny

Wtorek 27/08/2024

Wspomnienie św. Moniki

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00W intencjach Apostolatu Maryjnego i wszystkich jego członków
18:00+ Teresę i Eugeniusza Skirzyńskich

Środa 28/08/2024

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Stanisława Urbaniaka w 13 rocznicę śmierci
18:00+ Wandę, Mariana Liźniewiczów

Czwartek 29/08/2024

bł. Beatrycze z Nazaretu, dziewicy, bł. Teresy Bracco, dziewicy i męczennicy, Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

Piątek 30/08/2024

bł. Junipera Serra, kapłana, Przebicia serca św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, św. Gwaryna i Amadeusza, biskupów, św. Małgorzaty Ward, męczennicy

7:00+ Alicję Wiatrak w 8 rocznicę śmierci, Mariana Wiatraka w 33 rocznicę śmierci
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Sobota 31/08/2024

bł. Piotra Tarrés y Claret, kapłana, św. Arystydesa Marcjanusa, męczennika, św. Jan z Riły, pustelnika, św. Józefa z Arymatei, św. Nikodema, św. Rajmunda Nonnat, kardynała

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Dziękczynna z okazji urodzin Jacka i Adama
18:00+ Leokadię Kolasę w 30 rocznicę śmierci

Niedziela 01/09/2024

Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, Jozuego, praojca, Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, św. Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewicy

7:30W intencji mieszkańców Radomia
9:00+ Stefana, Jadwigę, Stanisława Trojanowskich oraz ich rodziców
10:30W intencji Parafian
10:30+ Helenę, Stefana Tomczyńskich
12:00+ Bronisława Głogowskiego
12:00+ Zdzisława Kowalskiego w 11 rocznicę śmierci
18:00+ Zygmunta Murdzę w 17 rocznicę śmierci

Poniedziałek 02/09/2024

bł. męczenników Jana Franciszka Burté, Apolinarego Morel, Seweryna Girault oraz Towarzyszy, św. Beatrycze z Silvy, dziewicy, św. Wilhelma, biskupa

7:00+ Stefana Szkodę
7:00+ Jarosława Posuniaka, ++ Posuniaków i Stępniewskich
8:00Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego
18:00+ Marka Gregorka
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Beaty i Jarosława w 1 rocznicę ślubu

Wtorek 03/09/2024

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Marinusa, pustelnika

7:00+ Stefana, Wandę, Bogusława Olesińskich, Mariannę Wójcik, Danutę Dąbrowską
7:00O jedność w rodzinie Rusów i o łaskę wiary
18:00+ Józefa Przyłuckiego, Bronisławę, Władysława, Jan, Piotra Wasil
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Agaty i Tomasza Fajdek w 8 rocznicę ślubu

Środa 04/09/2024

bł. Jana Karola M. Bernard du Cornillet, Jana Franciszka Bonnel de Pradal i Klaudiusza Ponse, kapłanów i męczenników, bł. męczennic z Nowogródka - Marii Stelli i Towarzyszki, Mojżesza, proroka i prawodawcy, Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, św. Rozalii, dziewicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Stefana, Krystynę, Antoniego, Helenę Olesiaków, ++ Olesiaków
18:00+ Janinę Kilian w 2 rocznicę śmierci, Henryka Kiliana w 44 rocznicę śmierci

Czwartek 05/09/2024

św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy, św. Wiktoryna, męczennika

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00O powołania do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej i o powołania kapłańskie i zakonne
18:00+ Józefę, Stanisława Michalaków, Zbigniewa Ratowskiego

Piątek 06/09/2024

św. Magnusa z Füssen

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
16:00ŚLUB: Monika Tomczyk - Kacper Pająk
18:00+ Katarzynę Jaroszek - Drab w 4 rocznicę śmierci
18:00+ Franciszka i Janinę Bajerów, ++ Bajerów

Sobota 07/09/2024

bł. Ignacego Kłopotowskiego, kapłana, św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
16:00ŚLUB: Angelika Filipowicz, Michał Matracki
18:00Kół Żywego Różańca
18:00+ Mariana Jaroszka od syna Pawła z żoną i wnuczkami

Niedziela 08/09/2024

bł. Alana de la Roche, kapłana, bł. Fryderyka Ozanama, bł. Serafiny de Montefeltro, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

7:30+ Zofię Wieczorek
9:00Dziękczynno-Błagalna z okazji 32 rocznicy ślubu Emilii i Władysława Jóźwickich
10:30W intencji Parafian
10:30+ Janinę, Stefana, Sylwię, Stefana Michalskich, Eugeniusza, Stanisława Wróblów
12:00+ Stefana Podlaka
12:00++ Pogodzińskich, Kozerskich, Iwańskich
18:00+ Janinę Hernik w 20 rocznicę śmierci, Mariana, Janusza, Krystynę Herników

Poniedziałek 09/09/2024

bł. Anieli Salawy, dziewicy, bł. Jakuba Laval, kapłana, bł. Marii Eutymi Üffing, dziewicy i zakonnicy, św. Piotra Klawera, kapłana, św. Piotra z Pébrac, kapłana

7:00+ Genowefę, Anielę, Piotra, Jana Strzelczyków; Mariannę, Kazimierza, Franciszaka Muchów
7:00++ Boguckich
18:00+ Helenę Skirucha w 22 rocznicę śmierci
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Grzegorza z okazji 18 rocznicy urodzin oraz dla Moniki i Krzysztofa z okazji 24 rocznicy ślubu

Wtorek 10/09/2024

bł. Franciszka Gárate, zakonnika, bł. Ogleriusza, opata, św. Mikołaja z Tolentino, kapłana, św. Pulcherii

Środa 11/09/2024

św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika, św. męczenników Prota i Hiacynta

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Jana, Mariana, Mariannę, Józefa Nowakowskich, Stanisławę, Jana, Marię, Mariana Ziętkowskich
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Jolanty i Władysława Murawskich

Czwartek 12/09/2024

bł. Marii od Jezusa, dziewicy, Najświętszego Imienia Maryi, Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej, św. Gwidona z Anderlecht, św. Piotra z Tarentaise, biskupa

7:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Marii Daszyńskiej z okazji urodzin i imienin
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Marty i Norberta Wojciechowskich w 4 rocznicę ślubu
18:00+ Stefana Michalika w 16 rocznicę śmierci, Józefa i Mariannę Michalik, Babcie i Dziadków z rodzin Michalików i Skurów

Piątek 13/09/2024

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty i Zdzisława Rogowskich z okazji rocznicy ślubu
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Sobota 14/09/2024

święto Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Alberta, biskupa

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Honoratę, Elizę, Wojciecha Wolszczaków
18:00+ Jadwigę, Stanisława Bieniów, Stanisławę, Janusza Jordanów

Niedziela 15/09/2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, św. Katarzyny Genueńskiej

7:30+ Mieczysława, Mariannę, Feliksa, Stanisława, Marię, Agnieszkę, Jana Szatanów, Eugenię Szyman
9:00+ Eugenię, Bronisława, Aleksandra, Henryka Duszów, Lecha, Helenę, Edwarda Bąków, ++ Duszów, Bąków, Przyrowskich
10:30W intencji Parafian
10:30Dziękczynno-Błagalna z okazji 4 rocznicy ślubu Anny i Marka Zdziech
12:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Pawła Zimałków z okazji 15 rocznicy ślubu
12:00+ Jadwigę, Adama Neska, Natalię, Henryka Majstrak
18:00O łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Bożej dla Andrzeja

Poniedziałek 16/09/2024

św. Edyty, ksieni, Wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Mariannę Michalską w rocznicę śmierci, ++ Michalskich, Ptaszków
18:00+ Pawła Wawrzyna

Wtorek 17/09/2024

stygmatów św. Franciszka z Asyżu, św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła, św. Jana Macías, zakonnika, św. Marcina z Finojosa, biskupa, św. Piotra z Arbués, męczennika, św. Roberta Bellarmin, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

Środa 18/09/2024

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Władysława Sąpora, Weronikę Boryczka
18:00+ Andrzeja Kaczmarczyka w 8 rocznicę śmierci

Czwartek 19/09/2024

bł. Gerharda Hirschfelder, kapłana i męczennika, Najświętszej Maryi Panny z La Salette, św. Franciszka Marii z Camporosso, zakonnika, św. Januarego, biskupa i męczennika, św. Józefa z Kupertynu, kapłana

Piątek 20/09/2024

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Tae-gon kapłana, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Katarzynę Sobolewską
18:00Z prośbą o Boże Błogosławieństwo, wszelkie łaski potrzebne, zawierzenie i opiekę Maryi dla Alicji Szymanek z okazji 2 rocznicy urodzin i 5 rocznicy urodzin Zuzi Szymanek, i w 7 rocznicę ślubu Katarzyny i Macieja Szymanek

Sobota 21/09/2024

święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Józefa Bukalskiego w rocznicę śmierci, Zofię, Tadeusza, Halinę Bukalskich
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 22/09/2024

bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy, bł. Dionizego Pamplona kapłana i Towarzyszy męczenników, bł. Jana Marii od Krzyża Mendez, kapłana i męczennika, bł. Tomasza Sitjar, kapłana i Towarzyszy męczenników, św. Emmerana, męczennika, św. Ignacego z Santhia, kapłana, św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników

7:30+ Janinę, Tadeusza Matygów, zmarłych z rodziny Matygów, Mariannę, Czesława Ofiarów, zmarłych z rodziny Ofiarów.
9:00+ Stefana w 43 rocznicę śmierci, Jadwigę, Stanisława Trojanowskich oraz ich rodziców
10:30W intencji Parafian
10:30+ Renatę Różycką w 5 rocznicę śmierci, Agnieszkę Słomską, Jerzego Redestowicza
12:00+ Natalię Głogowską
12:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Danuty i Krzysztofa Matrackich z okazji rubinowej 40 rocznicy ślubu oraz Danuty Matrackiej w 60 rocznicę urodzin
18:00+ Zygmunta Iwana w 14 rocznicę śmierci, ++ Iwanów, Wudarczyków, Foktów, Jaryszów

Poniedziałek 23/09/2024

św. Linusa, papieża i męczennika, Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, kapłana

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Henryka, Pawła Zielińskich, ++ Zielińskich, Genowefę, Stanisława Jerominów, ++ Mareckich, Sokołowskich, Grzybowskich
18:00+ Bartosza Sobolewskiego w 1. rocznicę śmierci

Wtorek 24/09/2024

bł. Antoniego Marcina Slomška, biskupa, bł. Hermana Kaleki, bł. Kolumby Gabriel, zakonnicy, św. Gerarda, biskupa i męczennika, św. Tekli, dziewicy i męczennicy, Znalezienia ciała św. Klary z Asyżu

7:00+ Waldemara Kobylarczyka w 14 rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin Kobylarczyków, Pietralskich, Gamarców
7:00+ Stefanię, Stanisława Marców, ++ Budzińskich
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Środa 25/09/2024

św. Kleofasa, ucznia Pańskiego, Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana

Czwartek 26/09/2024

bł. Aureliusza z Vinalesa kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Kaspara Stanggassingera, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej, św. Elzeara i bł. Delfiny, małżonków, św. Ketyla, kapłana, św. męczenników Kosmy i Damiana, św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, św. Nila Młodszego, opata

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Stefanię, Czesława, Wojciecha Pogodzińskich, Honoratę, Wojciecha Adamskich
18:00W intencji Daniela z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łąski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Piątek 27/09/2024

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00W intencjach Apostolatu Maryjnego i wszystkich jego członków
18:00+ Sabinę, Jerzego Małeczków

Sobota 28/09/2024

bł. Ferdynanda i Towarzyszy, męczenników, Wspomnienie św. Wacława, męczennika

7:00Za dusze w czyśćcu cierpiące i w intencji Panu Bogu wiadomej
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00O dobre życie i szczęśliwą śmierć
18:00+ Wacława Wańka

Niedziela 29/09/2024

święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

7:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Igi i Michała i ich dzieci Aleksandra i Natali
9:00+ Genowefę i Michała Murawskich i zmarłych z rodziny
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Michała Danielewicza z okazji imienin
10:30+ Marię i Wacława Dźwiarków
12:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Macieja Gębskiego z okazji 22 rocznicy urodzin
12:00+ Mariannę Pacholec w rocznicę śmierci
18:00+ Andrzeja Koczyńskiego

Poniedziałek 30/09/2024

św. Grzegorza Oświeciciela, biskupa, Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

7:00W intencji Parafian
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Dziękczynno-Błagalna z okazji 2 urodzin Michała Kruka i o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 01/10/2024

św. Remigiusza, biskupa, św. Romana Hymnografa, diakona, Wspomnienie św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

7:00+ Franciszkę, Jana, Franciszka, Krystynę, Józefa, Mieczysława, Stanisława Mąkosów
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Środa 02/10/2024

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

Czwartek 03/10/2024

bł. Kolumbana Józefa Marmion, kapłana, św. Chrodeganga, biskupa, św. Franciszka Borgiasza, kapłana

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00O jedność w rodzinie Rusów i o łaskę wiary
18:00O powołania do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej i o powołania kapłańskie i zakonne
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Piątek 04/10/2024

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Małgorzatę Wilczyńską
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Miłosza i Marty Sobieszek z okazji 16 rocznicy ślubu

Sobota 05/10/2024

bł. Alberta Marvelli, bł. Bartolo Longo, bł. Franciszka Ksawerego Seelos, kapłana, bł. Rajmunda z Kapui, kapłana, Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Kół Żywego Różańca
18:00+ Józefę, Czesława, Eugeniusza Duraków

Niedziela 06/10/2024

bł. Innocentego z Berzo, kapłana, bł. Jakuba Alojzego de San Vitores, kapłana i męczennika, św. Brunona Kartuz, opata, św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewicy

7:30W intencji mieszkańców Radomia
9:00+ Andrzeja, Juliannę, Adama Zawiszów, Mariannę, Tadeusza Walczaków, Jana Chrapka
10:30W intencji Parafian
10:30+ Marię, Franciszka Wiśniewskich, Halinę Węgorzewską, Adama, Jacka Osińskich
12:00+ Ks. Bogdana Szczepanika
12:00+ Walerię, Tadeusza Kozłowskich
18:00+ Mariannę, Stefana Pawlikowskich

Poniedziałek 07/10/2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, św. Justyny z Padwy, dziewicy i męczennicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty Matysiak z okaji 35 urodzin
18:00+ Stanisławę Konwiak w 20 rocznicę śmierci i jej rodziców

Wtorek 08/10/2024

św. Pelagii, męczennicy

Środa 09/10/2024

Abrahama, patriarchy, Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, św. Cyryla Bertrama i Towarzyszy, męczenników, św. Ludwika Bertranda, kapłana

7:00+ Tomasza Grabowskiego, Leokadię, Józefa Szarych
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Stanisława, Teodorę, Rajmunda, Krzysztofa, Bożenę, Mariannę, Feliksa Krajewskich, ++ Krajewskich
18:00+ Marię, Czesława, Ewę Jurczaków

Czwartek 10/10/2024

bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy, św. Jana Leonardi, kapłana, św. Jana z Bridlington, kapłana, św. męczenników Daniela i Towarzyszy, św. męczenników Dionizego biskupa i Towarzyszy, św. Paulina z Yorku, biskupa, św. Tomasza z Villanova, biskupa

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Jana Kasińskiego w 6 rocznicę śmierci
18:00Dziękczynna za 15 lat małżeństwa Marty i Marcina Murawskich z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci Mai, Franciszka i Tymoteusza

Piątek 11/10/2024

św. Aleksandra Sauli, biskupa, św. Brunona I Wielkiego z Kolonii, biskupa, św. Jana XXIII, papieża

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Bogdana, Zofię, Mieczysława Niemkiewiczów
18:00+ Jacka Bińkowskiego w 11 rocznicę po śmierci

Sobota 12/10/2024

bł. Jana Beyzym, kapłana, św. Edwina, św. Serafina z Montegranaro, zakonnika

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Jerzego Herbowicza w 8 rocznicę śmierci
18:00+ Rafała Gaca w 20. rocznicę śmierci, ++ Murawskich i Gaców

Niedziela 13/10/2024

bł. Aleksandry Marii da Costa, dziewicy, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, św. Teofila z Antiochii, biskupa

7:30+ Edwarda, Sabinę, Helenę, Wandę Wilewskich, Katarzynę Jaroszek - Drab
9:00+ Jadwigę, Stanisława, Stefana Trojanowskich oraz ich rodziców
10:30W intencji Parafian
10:30+ Zofię Antoniego, Zdzisława, Waldemara Okulińskich, Aleksandrę, Tadeusza, Jerzego Stachurskich
12:00+ Halinę, Wacława, Andrzeja, Zbigniewa Niżników
12:00+ Annę, Stanisława Gazarkiewiczów, Katarzynę, Leona Asendych
18:00+ Ryszarda Piętek w 1 rocznicę śmierci

Poniedziałek 14/10/2024

bł. Radzyma Gaudentego, biskupa, św. Jana Ogilvie, kapłana i męczennika, św. Kaliksta I, papieża i męczennika, św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny i Marka Tyczyńskich w 5 rocznicę ślubu
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 15/10/2024

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Jadwigę, Leonarda Siudzińskich, Nikodema Bieleckiego, Jadwigę Wodzyńską-Bujak
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Środa 16/10/2024

bł. Józefa Jankowskiego, kapłana i męczennika, św. Gawła (Gall), opata, św. Gerarda Majelli, zakonnika, św. Jadwigi Śląskiej

Czwartek 17/10/2024

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Piątek 18/10/2024

święto św. Łukasza Ewangelisty

Sobota 19/10/2024

bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika, św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues - kapłanów oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża, kapłana, św. Piotra z Alkantary, kapłana

Niedziela 20/10/2024

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana

7:30+ Stanisława Krzoska w 1 rocznicę śmierci
9:00W intencji Parafian
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Marianny Wójcik z okazji 90 rocznicy urodzin
10:30+ Karola Celniaka w 35 rocznicę śmierci, Romana, Zofię Celniaków, Krystynę Koślę, Lecha Jakóbowskiego
12:00+ Zofię Wilczak w 10 rocznicę śmierci
12:00+ Stanisławę, Franciszka Arkabuz w rocznicę śmierci
18:00+ Mariana, Janinę, Sławomira Brachów ++ Brachów, Janusza Wlazło ++ Wlazło, Artura Dobrowolskiego ++ Dobrowolskich, Zenona Nowaka ++ Lutków i Rusów

Poniedziałek 21/10/2024

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa, św. Kaspra del Bufalo, kapłana, św. Urszuli, dziewicy i męczennicy

Wtorek 22/10/2024

bł. Tymoteusza Giaccardo, kapłana, św. Donata, biskupa, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, św. Salome, uczennicy Pańskiej

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Kazimierę, Stefana, Zdzisława, Teresę, Cezarego, Janusza Dębowskich, Irenę Starożytnik
18:00+ Grzegorza Dziubę w 3 rocznicę śmierci

Środa 23/10/2024

św. Jana Kapistrana, kapłana, św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, św. Seweryna Boecjusza

Czwartek 24/10/2024

bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana, bł. Józefiny Leroux, dziewicy i męczennicy, bł. Kontarda Ferrini, św. Alojzego Guanella, kapłana, św. Antoniego Marii Claret, biskupa

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Leszka, Stanisławę Żaków, ++ Mareckich, Gospodarczyków i Siczków
18:00+ Mateusza Jaroszewskiego

Piątek 25/10/2024

św. Bernarda Calvo, biskupa, św. męczenników Chryzanta i Darii

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00W intencji poszanowania życia i świętości rodzin
18:00+ Janusza Włodarczyka

Sobota 26/10/2024

bł. Bonawentury z Potenzy, kapłana, bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy, św. Dymitra z Salonik, męczennika, św. Fulcjusza z Pawii, biskupa, św. męczenników Lucjana i Marcjana

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Elżbiety i Tadeusza z okazji 50 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków
18:00+ Wojciecha Wojnowskiego w 1 rocznicę śmierci

Niedziela 27/10/2024

św. Frumencjusza, biskupa, św. męczenników Sabiny, Wincentego i Chrestyny

7:30+ Mariannę Wojtysiak w 19 rocznicę śmierci, Stanisława Rdzanka
9:00Za dusze w czyśćcu cierpiące i w intencji Panu Bogu wiadomej
10:30W intencji Parafian
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Ewy i Konrada Małków z okazji 30 rocznicy ślubu
12:00+ Mariannę Romanowicz, Józefa Woźniaka, Jana, Agnieszkę Kokoszków, ++ Suchodolskich
12:00+ Jana, Zdzisława Wesołowskich, Władysławę, Wacława Dębców
18:00W intencjach Apostolatu Maryjnego i wszystkich jego członków

Poniedziałek 28/10/2024

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Tadeusza Bonieckiego
18:00+ Krystynę, Bogdana Wieruszewskich

Wtorek 29/10/2024

bł. Michała Rua, kapłana, św. Felicjana, męczennika

Środa 30/10/2024

bł. Benwenuty Bojani, bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Wiktora Wojtyniaka w 15 rocznicę śmierci, ++ Wojtyniaków
18:00+ Tadeusza, Józefę Daszyńskich

Czwartek 31/10/2024

bł. Anioła z Acri, kapłana, św. Alfonsa Rodriguez, zakonnika, św. Wolfganga, biskupa

7:00+ Andrzeja Dźwiarka w 1 rocznicę śmierci
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Bronisława Głogowskiego
18:00+ Małgorzatę, Karola Guzińskich

Piątek 01/11/2024

Uroczystość Wszystkich Świętych

7:30O zbawienie wieczne dla zmarłych Marianny i Stefana Szkodów oraz zmarłych z rodzin Szkodów i Jaworskich
9:00+ Henryka Kaletę
10:30+ Albinę Kilian w 26 rocznicę śmierci
10:30W intencji Parafian
12:00+ Helenę, Stefana Tomczyńskich
12:00+ Wandę, Edmunda Kosińskich, Zofię, Józefa Pośnik, Józefa Konatowskiego
18:00+ Bronisławę, Stanisława Szymańskich oraz zmarłe rodzeństwo

Sobota 02/11/2024

św. Malachiasza, biskupa, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

7:30+ Zbigniewa Żuchowskiego, ++ Stawowskich, Chmielewskich, Żuchowskich
9:00++ Puchałów i Śledziów
9:00+ Zofię, Mieczysława i Andrzeja Całuń
18:00Kół Żywego Różańca

Niedziela 03/11/2024

bł. Ruperta Mayera, kapłana, św. Huberta, biskupa, św. Marcina de Porres, zakonnika

7:30W intencji mieszkańców Radomia
9:00Za dusze w czyśćcu cierpiące i w intencji Panu Bogu wiadomej
10:30+ Marię, Franciszka Wiśniewskich, Halinę Węgorzewską, Adama, Jacka Osińskich
10:30+ Bogdana Lepę greg. (pierwsza)
12:00+ Janinę i Stanisława Gniadków
12:00O łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Bożej dla Anny
18:00W intencji Parafian

Poniedziałek 04/11/2024

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

7:00+ Walentynę w 12 rocznicę śmierci, Walentego Simonowych
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Zygmunta Dolegę w 28 rocznicę śmierci, Aleksandrę Dolegę w 14 rocznicę śmierci
18:00+ Janinę, Władysława Puchalskich

Wtorek 05/11/2024

bł. Franciszki Amboise, zakonnicy, św. Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela, św. Geralda, biskupa

7:00+ Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Stanisława Pękalę w 6 rocznicę śmierci
18:00+ Teodorę Gołąbek, Janinę Iluchin

Środa 06/11/2024

bł. Józefy Naval Girbes, dziewicy, bł. Krystyny, bł. męczenników japońskich Alfonsa Navarrete, kapłana i Towarzyszy, św. Kalinika, męczennika, św. Leonarda z Limoges, pustelnika

7:00+ Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
7:00O jedność w rodzinie Rusów i o łaskę wiary
18:00++ Hofmanów, Kondejów, Templów, Masłowskich, Wigurskich
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Czwartek 07/11/2024

bł. Franciszka od Jezusa, Marii, Józefa, Palau y Quer, kapłana, bł. Heleny Enselmini, dziewicy, bł. Łucji a Septifonte, dziewicy, św. Engelberta, biskupa i męczennika, św. Willibrorda, biskupa, św. zakonników Izraela, Waltera i Teobalda

7:00+ Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00O powołania do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej i o powołania kapłańskie i zakonne
18:00++ Łabanowskich, Taraszkiewiczów, Downarowiczów, Dolnych

Piątek 08/11/2024

bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, bł. Jana Duns Szkota, kapłana, św. Adeodata I, papieża, św. Czterech Koronowanych, męczenników, św. Godfryda z Amiens, biskupa

7:00+ Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Aleksandrę, Paulinę, Piotra, Sławomira, Waldemara, Edwarda, Mariana, Jana, Marię Kucharczyków; Kazimierza, Józefę, Mirosława, Tadeusza Wieczorków; Piotra, Teofilę, Józefę Stepniów; Leokadię, Michała, Sławomira, Stanisława Szatanów
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Sobota 09/11/2024

bł. Joanny z Signy, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7:00+ Annę, Jarosława Bednarskich, Krystynę, Edwarda, Wojciecha Rosińskich
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Ewę Kiełbasę
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Niedziela 10/11/2024

św. Andrzeja Avellino, kapłana, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

7:30
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
9:00+ Barbarę, Lechosława, Kazimierę, Jozefa Jaśkiewiczów, Zofię, Mikołaja Kwiatkowskich, Łucję, Józefa Grondowych
10:30W intencji Parafian
10:30+ Agnieszkę Słomską w 4 rocznicę śmierci, Renatę Różycką, Jerzego Redestowicza
12:00Dziękczynno-Błagalna w intencji Bożeny i Jacka Niżników
12:00+ Mariusza, Stanisława Marchewów, Tadeusza Grzegorczyka, Eugeniusza Olczaka
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Poniedziałek 11/11/2024

bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy, św. Jana Jałmużnika, biskupa, Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, Św. Niepodległości, św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy

7:30
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
9:00W intencji Ojczyzny
10:30+ Ewę Bilską
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Wtorek 12/11/2024

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika, św. Teodora Studyta, opata

7:00+ Aleksandrę Puchała w 1. rocznicę śmierci - od sąsiadki
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Władysława Nowakowskiego w 4 rocznicę śmierci
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Środa 13/11/2024

bł. Wincentego Eugeniusza Bosiłkow, biskupa i męczennika, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich, św. Mikołaja I Wielki, papieża

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Grażynę, Stanisławę, Mieczysława Dubińskich, Janinę, Józefa Kurowskich
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Czwartek 14/11/2024

bł. Jana Liccio, kapłana, bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy, św. Józefa Pignatelli, kapłana, św. Mikołaja Tavelić, męczennika, św. Wawrzyńca z Dublina, biskupa

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Wiesława Kosno w 15 rocznicę śmierci
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Piątek 15/11/2024

bł. Magdaleny Morano, dziewicy, św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Dydaka z Alcali, zakonnika, św. Leopolda III

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Mariana Kosiora
18:00+ Kazimierza Kwaśniewskiego w 12 rocznicę śmierci, Teresę, Edwarda Małków

Sobota 16/11/2024

Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Rocznica Poświęcenia Bazylik Apostołów Piotra i Pawła, św. Agnieszki z Asyżu, dziewicy, św. Gertrudy, dziewicy, św. Małgorzaty Szkockiej, św. męczenników i kapłanów Rocha Gonzalez, Alfonsa Rodriguez i Jana del Castillo

7:00+ Henrykę, Jana Majów
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Marię Mokosa
18:00+ Ludmiłę, Mieczysława Jaroszewskich

Niedziela 17/11/2024

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, św. Grzegorza Cudotwórcy, biskupa, św. Grzegorza z Tours, biskupa

7:30+ Zdzisława Ligowskiego
9:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Tomasz Praska
10:30+ Janinę, Tadeusza Pelców
10:30+ Bogdana Lepę greg.
12:00+ Janinę Łupińską
12:00Diękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi i Pawła z okazji 26 rocznicy ślubu, Elżbiety z okazji urodzin, Błażeja z okazji imienin
18:00+ Józefę, Jana Lewandowskich, Józefę, Mariannę Radziszewskich, dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedziałek 18/11/2024

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, św. Odo z Cluny, opata

7:00+ Franciszka, Danutę Czechów
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Danutę Piszczek
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Wtorek 19/11/2024

św. Mechtyldy z Hackeborn, dziewicy, Wspomnienie św. Salomei, dziewicy

Środa 20/11/2024

bł. dziewic i męczennic Anieli od św. Józefa i Towarzyszki, św. Feliksa Valois, kapłana, Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

Czwartek 21/11/2024

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, św. Gelazego I, papieża

7:00+ Franciszka, Danutę Czechów
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Janusza, Martę, Henryka, Krzysztofa, Sławomira Mieszczakowskich
18:00+ Teresę i Eugeniusza Skirzyńskich

Piątek 22/11/2024

bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy, Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Edwarda Pyszczka
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Sobota 23/11/2024

bł. Michała Augustyna Pro, kapłana i męczennika, św. Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Krystynę, Janusza Iwańskich, Józefę, Jana Wańków
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Niedziela 24/11/2024

bł. Marii Anny Sala, dziewicy, św. dziewic i męczennic Flory i Marii z Kordoby, św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy, św. Protazego, biskupa

7:30+ Eugenię, Stefana Urbanów, Barbarę, Mariana Majewskich, ++Morzeńskich
9:00+ Jadwigę w 33 rocznicę śmierci, Stanisława, Stefana Trojanowskich oraz ich rodziców
10:30+ Ks. Bogdana Szczepanika w 9 rocznicę śmierci
10:30+ Bogdana Lepę greg.
12:00+ Annę, Mirosława Wasilewskich
12:00+ Stefana Podlaka w 2 rocznicę śmierci
18:00+ Kazimierę, Stanisława, Mariana Klocków, Irenę Rutkowską

Poniedziałek 25/11/2024

bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy, bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi, bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Katarzynę Jaroszek - Drab
18:00W intencji poszanowania życia i świętości rodzin

Wtorek 26/11/2024

bł. Jakuba Alberione, kapłana, bł. Poncjusza, opata, św. Jana Berchmans, zakonnika, św. Konrada z Konstancji, biskupa, św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana, św. Sylwestera Gozzolini, opata

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Annę Matysiak, ++ Herników

Środa 27/11/2024

bł. Bernardyna z Fossa, kapłana, bł. Małgorzaty Sabaudzkiej, zakonnicy, św. Franciszka Antoniego Fasani, kapłana, św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00W intencjach Apostolatu Maryjnego i wszystkich jego członków
18:00+ Barbarę Bedyńską w 2 rocznicę śmierci

Czwartek 28/11/2024

bł. Jakuba Thomsona, kapłana i męczennika, św. Jakuba z Marchii, kapłana, św. Stefana Młodszego, męczennika

Piątek 29/11/2024

bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników Dionizego i Redempta, św. Saturnina, biskupa

7:00+ Edwarda Jaroszka w 3. rocznice śmierci, Stefanię, Jana Jaroszków, Annę, Juliana Taborek
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Sobota 30/11/2024

święto św. Andrzeja, apostoła

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Bogdana Lepę greg.
18:00+ Mariana Grzegorczyka w 20 rocznicę śmierci, Annę, Adama Grzegorczyków, Joannę, Stanisława Kowalczyków
18:00+ Andrzeja, Stanisława, Marię Koczyńskich

Niedziela 01/12/2024

św. Eligiusza, biskupa, św. męczenników jezuickich Edmunda Campion, kapłana i Towarzyszy

7:30W intencji mieszkańców Radomia
9:00+ Józefa Przyłuckiego w 16 rocznicę śmierci, Bronisławę, Władysława, Jana Wasil
10:30W intencji Parafian
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i świętego Jacka w 76 rocznicę urodzin Pana Jacka
12:00+ Cecylię, Aleksandra Piwowarczyków, Katarzynę, Feliksa Zielińskich
12:00+ Danutę Tatar w rocznicę śmierci
18:00+ Bogdana Lepę greg.

Poniedziałek 02/12/2024

bł. Jana Rusbroch, kapłana, bł. Karola de Foucauld, kapłana, bł. Marii Anieli Astorch, dziewicy, bł. Rafała Chylińskiego, kapłana, św. Blanki Kastylijskiej

6:15+ Bogdana Lepę greg. (ostatnia)
7:00+ Genowefę Kuc greg. (pierwsza)
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 03/12/2024

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00O jedność w rodzinie Rusów i o łaskę wiary
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Środa 04/12/2024

bł. Adolfa Kolpinga, kapłana, bł. Archanioła Canetoli, kapłana, bł. Piotra ze Sieny, tercjarza, św. Barbary, dziewicy i męczennicy, św. Jana Calabri, kapłana, św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Andrzeja Grymułę w 2 rocznicę śmierci
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 05/12/2024

bł. Filipa Rinaldi, kapłana, bł. Narcyza Putz, kapłana i męczennika, św. Saby Jerozolimskiego, kapłana

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00O powołania do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej i o powołania kapłańskie i zakonne
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Piątek 06/12/2024

św. Mikołaja, biskupa

6:15+ Stanisława Kurka w 6 rocznicę śmierci
7:00+ Genowefę Kuc greg.
18:00+ Sławomira Bachanka w 5 rocznicę śmierci, ++ Bachanków
18:00+ Mariannę Makowską w rocznicę śmierci, Jana, Adama, Józefę, Stanisława Makowskich, Mariannę Piskorz

Sobota 07/12/2024

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, św. Marii Józefy Rossello, dziewicy

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00Kół Żywego Różańca
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 08/12/2024

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, św. Romaryka, opata

7:30Dziękczynna za dar życia i ogrom łask płynących przez ręce Maryi
9:00+ Leszka Jóźwickiego w 2 rocznicę śmierci
10:30+ Stanisława Grzywacza w 6 rocznicę śmierci
10:30+ Genowefę Kuc greg.
12:00+ Halinę, Henryka Krupów
12:00Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Marty Sobieszek w 43 rocznicę urodzin
18:00+ Bronisława Dżbika

Poniedziałek 09/12/2024

św. Juana Diego, św. Leokadii, dziewicy i męczennicy, św. Piotra Fourier, kapłana

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Zbigniewa Sawickiego w 4 rocznicę śmierci, Aleksandra, Tadeusza, Marka Sawickich
18:00+ Janusza Krawczyka w 13 rocznicę śmierci

Wtorek 10/12/2024

Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, św. Grzegorza III, papieża

Środa 11/12/2024

bł. Dawida, mnicha, św. Damazego I, papieża, św. Marii Maravillas od Jezusa, dziewicy, św. Wicelina, biskupa

Czwartek 12/12/2024

bł. Hartmanna, biskupa, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, św. Finiana, opata

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Iwonę Kaim i zmarłych z rodziny
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Piątek 13/12/2024

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennica, św. Odylii (Otylii), opatki

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Józefa Kuligowskiego w rocznicę śmierci, ++ Kuligowskich
18:00+ Marka Ludwika Grabowskiego

Sobota 14/12/2024

Wspomnienie św. Jana Od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, św. Wenancjusza Fortunata, biskupa

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00+ Ks. Kazimierza Wiecheckiego i zmarłych z rodziny
18:00+ Stanisława, Stefana Kulak
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 15/12/2024

bł. Jana Karola Steeb, kapłana, św. Marii Crocifissa, dziewicy

7:30+ Genowefę Kuc greg.
9:00+ Stanislawę, Natalię, Reginę, Stanisława, Jana Krzosków, Wacławę Słabuszewską, ++ Krzosków
10:30W intencji Parafian
10:30+ Janinę Sampolińską w 1 rocznicę śmierci
12:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
12:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Poniedziałek 16/12/2024

bł. Marii od Aniołów, dziewicy, bł. Sebastiana Maggi, kapłana, św. Adelajdy, cesarzowej

Wtorek 17/12/2024

św. Jana z Mathy, kapłana, św. Józefa Manyanet y Vives, kapłana, św. Łazarza, biskupa

Środa 18/12/2024

św. Auksencjusza, biskupa, św. męczenników Pawła Mi, Piotra Doung-Lac i Piotra Truat

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Helenę, Antoniego Śledziów oraz zmarłych z rodziny
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 19/12/2024

bł. Urbana V, papieża, św. Anastazego I, papieża

6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00+ Janinę, Józefa Hebda, Janinę Grabanowską
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Piątek 20/12/2024

św. Dominika z Silos, opata, św. Makarego i Eugeniusza, kapłanów

6:15+ Dariusza Barszcz
7:00+ Genowefę Kuc greg.
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Sobota 21/12/2024

bł. Piotra Friedhofen, zakonnika, św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła

6:15+ Kazimierza Muchę w 8 rocznicę śmierci
7:00+ Genowefę Kuc greg.
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 22/12/2024

św. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy

7:30+ Genowefę Kuc greg.
9:00+ Czesława w 4 rocznicę śmierci, Zenona Olejarczyków i zmarłych z rodziny
10:30W intencji Parafian
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Marty Gębczyk w 18. r. ur. oraz za zm. + Danutę, Władysława Kołodziejczyk, Ewę Gębczyk, Wiktorię, Antoniego Owczarek, Marcina, Andrzeja Spławiec, Ewę Jurczak
12:00+ Teresę i Eugeniusza Skirzyńskich
12:00+ Teresę, Zbigniewa, Mariannę, Czesława Bajków
18:00+ Helenę, Henryka Nowocień

Poniedziałek 23/12/2024

św. Marii Małgorzaty d'Youville, św. Serwulusa

Wtorek 24/12/2024

Adama i Ewy, Wigilia Bożego Narodzenia

6:15+ Ewę Kiełbasę
6:15+ Genowefę Kuc greg.
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
24:00W intencji Parafian

Środa 25/12/2024

Boże Narodzenie, św. Anastazji, św. Piotra Nolasco, kapłana

7:30+ Genowefę Kuc greg.
9:00+ Henryka Kaletę
10:30Dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny i Jacka Niżników oraz Elwiry i Adama
10:30+ Jerzego Redestowicza w 11 rocznicę śmierci, Agnieszkę Słomską, Renatę Różycką
12:00+ Jerzego Sierakowskiego, ++Sierakowskich i Grzegorzewskich
18:00W intencji poszanowania życia i świętości rodzin

Czwartek 26/12/2024

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika

7:30+ Genowefę Kuc greg.
9:00+ Jerzego Hoffana w 1 rocznicę śmierci
10:30+ Bożenę Pasternak-Zaraś w 3 rocznicę śmierci
10:30
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
12:00+ Marka Stępińskiego w 15 rocznicę śmierci
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Piątek 27/12/2024

święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Genowefę Kuc greg.
18:00W intencjach Apostolatu Maryjnego i wszystkich jego członków

Sobota 28/12/2024

święto św. Młodzianków, męczenników

Niedziela 29/12/2024

św. Tomasza Becketa-Biskupa i Męczennika

7:30+ Genowefę Kuc greg.
9:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
10:30+ Jana, Zofię, Weronikę Boryczka
10:30W intencji Parafian
12:00O łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Bożej dla Zofii
12:00+ Mariana Posuniaka, ++ Posuniaków i Stępniewskich
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

Poniedziałek 30/12/2024

św. Egwina, biskupa

Wtorek 31/12/2024

św. Katarzyny Laboure, dziewicy i zakonnicy, św. Sylwestera I, papieża

7:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować
7:00+ Genowefę Kuc greg. (ostatnia)
18:00+ Sławomira Traczyka w 3 rocznicę śmierci
18:00
INTENCJA WOLNA - kliknij aby zarezerwować

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00


W DNI POWSZEDNIE
7:00, 18:00

 

SPOWIEDŹ
każdego dnia
od godz: 17:00 do 17:50

 

 

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

 

Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika

w każdą sobotę godz. 17:45

 

W pierwszy czwartek miesiąca

o powołania

godz. 17:45

W pierwszy piatek miesiąca

do Najświetszego Serca Pana Jezusa

godz. 17:45

 

Majowe - Litania Loretańska

do Najświętszej Maryi Panny

godz. 17:30

Czerwcowe - Litania do Serca Pana Jezusa

godz. 17:45

Październikowe - Różaniec

godz. 17:15

 
TELEFON KONTAKTOWY
+48 508 829 488
PROSZĘ WYSŁUCHAĆ DO KOŃCA KOMUNIKAT
 

NUMERY WEWNĘTRZNE:

10 – Ks. Proboszcz Maciej Korczyński

11 – Ks. Wojciech Tkaczyk

12 – Ks. Sebastian Osiński

15 – Poradnictwo rodzinne

16 – Michał Danielewicz organista

17 – Ks. Rezydent Dawid Karaś

 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od godz: 8:00 do 9:00
od godz: 16:00 do 17:00

 

 

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com