18 października 2020 r.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień
  2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.
  3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie zwłaszcza teraz gdy wszyscy zmagamy się z pandemią i doceniamy poświęcenie całej służby zdrowia.
  4. Dziś, 18 października wspominamy śmierć bp. Jana Chrapka – polecamy zmarłego tragicznie naszego biskupa miłosierdziu Bożemu.
  5. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym. Wszystkich parafian zapraszamy na tę modlitwę.
  6. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przeżywać będziemy również IX Ogólnopolski Dzień Modlitw Żywego Różańca – zachęcam wszystkich członków KŻR do modlitwy i do łączności duchowej ze wszystkimi wspólnotami Żywego Różańca w całej Polsce.
  7. W poprzednie niedziele odbyły się zbiórki do puszek pierwsza tzw. „świętopietrze” – zebrano: 393 zł., druga – Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia – zebrano: 1663 zł. i 20 euro. Bóg zapłać za złożone ofiary.
  8. Można już składać wypominki roczne i jednorazowe. Pamiętajmy, że modlitwa za naszych bliskich zmarłych jest nasza powinnością. W wypominkach polecamy naszych zmarłych Bożej pamięci i prosimy o łaskę nieba.
  9. Czytajmy prasę katolicką.
  10. Dyspensa

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku – Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

a. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),

c. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE godz. 17.30

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com