PAPIESKIE KONCERTY

W PARAFII ŚW. RODZINY W RADOMIU

W RAMACH PRZYGOTOWAŃ

DO KANONIZACJI

Jana Pawła II

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”

 Jan Paweł II

         Odpowiadając na zachętę Ojca Świętego Franciszka oraz Kościoła w Polsce aby jak najlepiej przygotować się na wielkie wydarzenie jakim jest ogłoszenie Światu nowego Świętego - umiłowanego Błogosławionego Jana Pawła II, największego z Rodu Słowian, Honorowego Obywatela Miasta Radomia; w Radomiu odbywają się cyklicznie Papieskie Koncerty, mające za zadanie przybliżać nauczanie Wielkiego Papieża.

Dzięki zaangażowaniu Księdza kanonika Piotra Jaśkiewicza Proboszcza Parafii Św. Rodziny od 1-go maja 2013 r. w Radomiu odbywają się Papieskie koncerty organowe. Kościół Parafialny gromadzi rzesze mieszkańców Miasta aby wsłuchiwać się w piękno muzyki połączonej z aktorską interpretacją przesłania Pontyfikatu Wielkiego Papieża.

Opieka nad warstwą muzyczną Papieskich Koncertów została powierzona Emanuelowi Bączkowskiemu – wirtuozowi organów, dyrygentowi i menadżerowi kultury. Nad interpretacją tekstów czuwa Jerzy Stępkowski – aktor związany z ziemią radomską.

Papieskie teksty pochodzą z przemówień, homilii i twórczości literacko-poetyckiej Jana Pawła II / Karola Wojtyły. Podczas koncertów można usłyszeć najpiękniejsze kompozycje literatury organowej zacząwszy od J.S. Bacha przez F. Schuberta, F. Mendelssohna, L. Boellmanna aż po współczesność – M. Sawę, E. Bączkowskiego oraz St. Wrocławskiego – organistę Kościoła Mariackiego w Radomiu ( Katedra)

Papieskie Koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem, za każdym razem zyskując nowych odbiorców. Nawiązujemy w ten sposób do szlachetnej tradycji jaka zrodziła się przed laty w Kościele Św. Rodziny. To właśnie tu parafianie i mieszkańcy Radomia jak i całej Diecezji gromadzili się aby obcować z kulturą wysoką. Przychodzili aby podziwiać artystów, którzy przybywali tu z całej Europy aby zachwycać sowim talentem. Parafia Św. Rodziny była miejscem w którym, sztuka (szczególnie ta o tematyce sakralnej) zajmowała właściwe jej miejsce. Kościół regularnie rozbrzmiewał muzyką czy to organową czy kameralną. Sprzyjającym ku temu aby wspomniana sztuka muzyczna mogła się doskonale prezentować są bardzo dobre warunki akustyczne Kościoła oraz fakt , że  są w nim wspaniałe i regularnie konserwowane organy koncertowe o trakturze mechanicznej.  

Koncerty Papieskie powoli stają się wydarzeniem wpisującym się na stałe w życie kulturalne i religijne Miasta. Dzięki życzliwości lokalnych i regionalnych mediów na bieżącą ukazują się zapowiedzi oraz recenzje Papieskich Koncertów w prasie, internecie, na stronach Miasta Radomia oraz radiu i telewizji.

Inicjatywa przybliżania nauczania Błogosławionego Jana Pawła II poprzez muzykę i słowo jest skuteczna i potrzebna. Celnie trafia do serc słuchaczy. Dzięki wsparciu Państwa Moniki i Artura Bąk możemy ubogacać nasze Koncerty poprzez multimedialne wizualizacje. Wspaniałość muzyki klasycznej prezentowanej na organach (instrumencie, który nazywany jest królem wszystkich instrumentów) pomaga dostrzec i zrozumieć piękno a tym pięknem są słowa wypowiadane przez Ojca Świętego Jana Pawła II następcę Apostoła Piotra.

Ważnym owocem powyższej działalności kulturalnej jest fakt iż, po raz pierwszy w Parafii Św. Rodziny a prawdopodobnie po raz pierwszy w Diecezji Radomskiej powstała płyta CD z muzyką organową zarejestrowaną na organach Kościoła Św.Rodziny w Radomiu.  

Dotychczas odbyły się cztery Koncerty Papieskie oraz dwa Koncerty towarzyszące w zaprzyjaźnionych Parafiach. Zwieńczeniem dotychczasowej działalności będzie Uroczysty Koncert, w którym wezmą udział wybitni artyści, a który odbędzie się 24 kwietnia w Kościele Św. Rodziny.

Niech Błogosławiony a już niebawem Święty Jan Paweł II nam Błogosławi a ludzie dobrej woli modlitwą i wsparciem materialnym dopomogą nam w realizacji tych zamierzeń.

Ks. Kanonik Piotr Jaśkiewicz                                                        mgr Emanuel Bączkowski

Proboszcz Parafii Św. Rodziny                                                      Dyrektor Artystyczny

 

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE godz. 17.30

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com