W kościele Św. Rodziny w szczególny sposób wierni czczą Matkę Bożą od Cudownego Medalika. Figurka Niepokalanej z promieniami spływającymi z Jej rąk znajduje się w głównym ołtarzu, przed którym w każdą sobotę o godz. 18:00 gromadzą się wierni i wspólnie z kapłanem i siostrami Miłosierdzia uczestniczą we Mszy św. i Nowennie do Matki Bożej od Cudownego Medalika, którą rozpoczynają pieśnią:

 1.Nieprzebranych łask skarbnico
Cudownego znaku Pani
Matko Boga i Dziewico
Przyjmij hołdy nasze w dani

2.Tych co medal zdobi święty,
Twej opieki czułej znamię,
Niech się lęka wróg zawzięty
Mocy Twojej znając ramię.

3.Gdy łza smutku z oka spłynie
Lub udręczą bóle ciała,
W Twoim znaku umocnienie,
W Tobie, Matko ufność cała.

4.Gdy nadejdzie zgonu trwoga
I przed Boga stanę tronem,
Twój medalik, Matko Droga,
Weźmie wtedy mnie w obronę.

  Historia Cudownego Medalika ma swój początek w Paryżu w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, które powstało w XVII wieku. Jego założycielem był św. Wincenty a'Paulo, który jako kapłan w swojej pracy duszpasterskiej odkrył wielką nędzę duchową, i materialna, By temu zaradzić zakładał liczne stowarzyszenia charytatywne, a wreszcie w 1613 r. -Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Początkowo siostry opiekowały się ubogimi chorymi w ich mieszkaniach i w wioskach. Następnie w miarę potrzeb troszczyły się o chorych w szpitalach, o nauczanie dziewcząt, o porzucone dzieci, galerników, rannych żołnierzy, uchodźców, starców, obłąkanych i innych. Od 1652 roku czyli już 340 lat, Zgromadzenie rozwija się na terenie naszej ojczyzny. Gorliwość pierwszych sióstr francuskich pobudziła serca polskich dziewcząt do służby Chrystusowi w ubogich. Współzałożycielka Zgromadzenia św. Ludwika de Morillac ogłosiła Maryję Jedyną Matką Zgromadzenia i oddala zgromadzenie pod Jej opiekę dwieście lat przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, św. Ludwika zaleciła swoim duchownym córkom odmawianie po każdym dziesiątku różańca - modlitwy rozpoczynającej się od słów "Najświętsza Dziewico wierzę i wyznaję Twoje Niepokalane Poczęcie i chwalebną godność Matki Bożej... " Na wszystkie akty zaufania i zawierzenia ze strony zgromadzenia Matka Boża odpowiedziała w sposób szczególny w 1830 roku. Wtedy do zgromadzenia zgłosiła się młoda miejska dziewczyna, pochodząca z burgundzkiej wioski Fain - les - Moutiers. Była to Katarzyna Laboure. Od dnia Swojej pierwszej Komunii świętej nosiła w sercu pragnienie poświęcenia się Bogu w życiu zakonnym. W kwietniu 1830 r. Przekroczyła drzwi Domy Macierzystego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu przy u. Du Bac 140, aby tam odbyć okres formacji zakonnej. Jako seminarzystka została Powiernicą Niepokalanej. Święta Katarzyna dostąpiła łaski kilkakrotnego widzenia Matki Bożej. Pierwszy raz rozmawiała z Najświętszą Panną w nocy z 18 na 18 lipca 1830 roku przez dwie godziny trwała u stóp Najświętszej Dziewicy, trzymając dłonie złożone na Jej kolanach. Maryja rozmawiała z siostrą Katarzyną o wielu sprawach. Mówiła o sytuacji politycznej Francji, o swojej miłości do zgromadzenia i zapowiedziała, że Bóg ma względem niej wielkie zamiary - powierzy jej ważną misję. Jej treść objawiła Matka Boża 27 listopada 1830 roku. Było to w kaplicy Domu Macierzystego podczas wieczornego rozmyślania. Maryja ukazała się najpierw jako Panna Można ofiarująca Bogu kulę ziemską, wznosząc ją ku niebu w geście przekazania. Po chwili złota kula zniknęła, a Matka Najświętsza spuściła dłonie, z których spływały snopy promieni i taka jasność z nich biła, że wszystko zniknęło w tej światłości. Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis wypisany złotymi literami: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy" Siostra Katarzyna z uwagą przyglądała się widzeniu, po chwili usłyszała głos: "Promienie, które widzisz, są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się, by wybito medal na ten wzór. Osoby, które będą nosiły, otrzymają wiele łask. Łaski szczególne otrzymają osoby, które nosić go będą z ufnością." Po chwili obraz odwrócił się i siostra Katarzyna zobaczyła odwrotną stronę medalu. Nad literą M. - krzyż, pod nim - dwa serca, jedno otoczone koroną z cierni, drugie - przebite mieczem. Na owalu dwanaście gwiazd. W Cudownym Medaliku zawiera się znak Jezusa i Jego zbawczego dzieła miłości ku rodzajowi ludzkiemu. Widnieje również znak Maryi, Matki Boga i Matki całej ludzkości oraz symbol macierzyńskiej miłości. Przez objawienie Cudownego Medalika Bóg, za pośrednictwem Maryi, objawił swoją dobroć. W tajemnicy wcielenia Bóg "uczynił wielkie rzeczy" Maryi, którą wybrał na Matkę Swego Syna Jezusa Chrystusa. W Cudownym Medaliku Maryja zapowiada, że Bóg "uczyni wielki rzeczy" wszystkim, którzy ten Medalik będą nosić z ufnością i wiarą.

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE godz. 17.30

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com