1. Dziś ostatnia niedziela Adwentu. Nadchodzące święta przeżywajmy z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

2. Zapraszamy do udziału w ostatnich roratach jutro o godz. 6.30. W związku z Wigilią w poniedziałek nie będzie Mszy św. popołudniowych.

3. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.

4. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24.00. Wierni, którzy w czasie Pasterki przyjmą Komunię św., mogą w ciągu dnia ponownie przystąpić do Stołu Pańskiego.

5. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego.

6. W czwartek, 27 grudnia, o godz. 18.00 Msza św. Apostolatu Maryjnego i spotkanie opłatkowe.

7. W przyszłą niedzielę, 30 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny - odpust w naszej parafii. Kazania odpustowe będzie głosił ks. Krzysztof Dukielski Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życie. Suma odpustowa będzie sprawowana o godz. 13.00.

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy dzieciom w postaci świątecznych paczek. Niech radość obdarowanych dzieci będzie nagrodą za okazany dar serca. Paniom z Apostolatu Maryjnego składamy również serdeczne podziękowanie za rozprowadzanie opłatków, które jeszcze dziś możemy nabyć przy wyjściu z kościoła.

9. Polecamy prasę katolicką. 132 świąteczne strony i obrazek z modlitwą przy wigilijnym stole - specjalne wydanie Gościa Niedzielnego w powiększonej dwutygodniowej odsłonie. W związku z tym cena wynosi 8 zł.

10. Pragniemy poinformować naszych Parafian, że od 1 stycznia 2019 roku nastąpi zmiana godzin sprawowania Mszy św. w naszym kościele zarówno w niedziele jak i w dni powszednie. W niedziele Msze św. będą o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00, natomiast w dni powszednie o godz. 7.00 i 17.30. Zmiana ta została podyktowana przede wszystkim zmniejszającą się liczbą wiernych naszej Parafii. Dokładne informacje o wspomnianych zmianach będą umieszczone na folderach, które dostarczymy każdej rodzinie podczas kolędy. Wizytę duszpasterską planujemy rozpocząć od najbliższego czwartku (27 grudnia). Ofiary składane przy okazji kolędy zostaną przeznaczone na prace wykończeniowe w domu parafialnym. Wizytę będziemy rozpoczynać przed południem o godz. 9.00 i po południu od godz. 14.30. W kolędzie będzie nam pomagał ks. Andrzej Gozdór. Na czas kolędy kancelaria parafialna czynna będzie rano od godz. 8.00 do 9.00 oraz po Mszy wieczornej.

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE godz. 17.00

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com