1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby umacniać swoją wiarę.

2. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według porządku niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

3. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

4. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze Święte w będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30 w czwartek prosić będziemy o nowe i święte powołania do służby Bożej, a w piątek będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W piątek od godz. 7.00 udamy się do chorych, których adresy zgłaszamy w kancelarii. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką miłosierdzia. Skorzystajmy w tych dniach z sakramentu pokuty, tym bardziej że stan łaski uświęcającej jest warunkiem uzyskania odpustu przy okazji nawiedzenia cmentarza.

6. 1 i 2 listopada, na pięć minut przed każdą Mszą św. będziemy modlić się za naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej.

7. Porządek uroczystości w dniu 1 i 2 listopada na cmentarzach w Radomiu wywieszony jest w gablocie ogłoszeń.

8. Msza św. Rodziny Różańcowej będzie sprawowana w przyszłą niedzielę o godz. 7.00.

9. Polecamy prasę katolicką. W Gościu Niedzielnym dzisiaj m.in.: obrazek z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące do codziennego odmawiania.

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE godz. 17.00

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com