1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Ważne jest, aby w tym procesie brała udział każda rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem. Dziś w ramach nabożeństwa wieczornego modlić się będziemy na Różańcu.

2. W środę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, które jest okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy. Niech nie zabraknie w tym dniu wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

3. Zachęcamy do korzystania z naszej biblioteki parafialnej, która czynna jest w każdą niedzielę od godz. 11.00 do 12.00.

4. W kancelarii jest do nabycia prasa katolicka a na ostatniej ławce w nawie głównej wyłożone są ulotki diecezjalnej Caritas, której można przekazać 1 % podatku. W Gościu Niedzielnym przeczytamy m.in.: Polski biskup został specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka do Medjugrja. Jaki jest cel tej podróży?

5. Ogłoszenie Ks. Bp. Ordynariusza: Drodzy Diecezjanie. Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W najbliższą niedzielę, 26 lutego, rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa. Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny. Z pasterskim błogosławieństwem

Bp Henryk Tomasik

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE godz. 17.30

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com